top of page
Search
 • admin

7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ

Updated: Jan 19, 2020


1. Be Pro-active (Chủ động):

 • Chịu trách nhiệm cho suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, hành động của bản thân.

 • Chủ động với những việc mình có khả năng tác động và ảnh hưởng.

2. Begin with the end in mind (Mục tiêu rõ ràng):

 • Xác định rõ sứ mệnh, giá trị cốt lõi, nguyên tắc sống và làm việc.

 • Xác định rõ ước mơmục tiêu dài hạn và ngắn hạn.

3. Put first things first (Ưu tiên việc quan trọng):

 • Xác định rõ việc quan trọng cần ưu tiên.

 • Khả năng quản lý thời gian và làm việc có kế hoạch.

4. Think win-win (Tư duy cùng thắng):

 • Tư duy hài hòa lợi ích các bên.

 • Niềm tin rằng “có đủ và có dư cho mọi người”.

5. Seek first to understand, then to be understood (Thấu hiểu):

 • Khả năng lắng nghe người khác.

 • Khả năng đồng cảm và thấu hiểu người khác.

6. Synergize (Hợp lực):

 • Trân trọng sự khác biệt và năng lực lõi của từng người.

 • Phát huy năng lực lõi của từng người.

7. Sharpen the saw (Rèn giũa bản thân):

 • Khả năng không ngừng học hỏi và rèn giũa bản thân (thể lý, cảm xúc, trí tuệ, tinh thần).

 • Học từ những người giỏi nhất và học theo tấm gương hình mẫu.

Tác giả: NGUYỄN VÕ MINH TÂM (Chuyên gia Tâm lý-Hành vi)

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page