top of page
Search
 • admin

BẢNG TỰ VẤN CÁ NHÂN

Updated: Jan 19, 2020


Bảng tự vấn dưới đây là kết quả của các công trình nghiên cứu về 15 nguyên tắc nền tảng cần thiết cho thành công và hạnh phúc của mỗi con người theo giá trị nhân văn.


Bạn hãy định kỳ sử dụng bảng tự vấn này, có thể là mỗi tháng một lần và cũng có thể in ra giấy hoặc lưu trên điện thoại cho thuận tiện hơn...

 1. BIẾT ƠN & TRÂN TRỌNG những gì mình đang có?

 2. Sống YÊU THƯƠNG, quan tâm đến gia đình của mình?

 3. Trọng TÌNH NGƯỜI và có LÒNG TRẮC ẨN đối với những người xung quanh?

 4. Có LÒNG VỊ THA, khoan dung cho lỗi lầm của người khác?

 5. Tin tưởng và sống theo quy luật “CHO & NHẬN” và quy luật “NHÂN-QUẢ”?

 6. TỰ  TIN vào giá trị, khả năng của bản thân. Có LÒNG TỰ TRỌNG và tin rằng mình XỨNG ĐÁNG có được thành công, hạnh phúc và bình an?

 7. TÔN TRỌNG mọi người?

 8. Không ngừng học tập để HIỂU BẢN THÂN, HIỂU NGƯỜI KHÁC & HIỂU THẾ GIỚI NÀY?

 9. KHIÊM NHƯỜNG, lắng nghe và học hỏi từ người khác?

 10. ỨNG DỤNG tri thức để tạo giá trị cho xã hộI?

 11. TRUNG THỰC, sai dám nhận lỗi và khắc phục lỗi?

 12. CHÍNH TRỰC, TRÁCH NHIỆM và LÀM ĐÚNG các vai trò của mình trong cuộc sống và công việc?

 13. RÕ RÀNG và NHẤT QUÁN trong suy nghĩ, lời nói, hành động. Trọng CHỮ TÍN, lời hứa và cam kết?

 14. Có khả năng TỰ CHỦ, kiểm soát hành vi bản thân. KỶ LUẬT với mục tiêu và kế hoạch do chính mình đặt ra?

 15. KIÊN CƯỜNG, không bỏ cuộc trước thử thách?

Tác giả: NGUYỄN VÕ MINH TÂM (Chuyên gia Tâm lý-Hành vi)

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page