top of page
Search
 • admin

LẬP TO-DO-LIST

Updated: Jan 19, 2020


Dưới đây là 10 nguyên tắc giúp quá trình lên "To-do-list" (Danh sách việc cần làm trong ngày) hiệu quả hơn:

 1. Lên danh sách những việc cần làm cho ngày hôm sau vào cuối giờ làm việc ngày hôm trước.

 2. Liệt kê ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng những việc cần làm trong ngày.

 3. Nhận định được mức độ quan trọng và khẩn cấp của từng việc. Từ đó, xác định thứ tự ưu tiên triển khai (việc nào làm trước, việc nào làm sau)

 4. Biết rõ khi nào làm việc đó (buổi sáng hay buổi chiều, mấy giờ)

 5. Ưu tiên việc “khó nhai nhất” vào “giờ vàng” (“Giờ vàng” là khoảng thời gian trong ngày bạn làm việc tập trung nhất và hiệu quả nhất).

 6. Nhận định việc này có thể ủy quyền, giao quyền, nhờ ai hỗ trợ được không.

 7. Không liệt kê quá nhiều việc cần làm trong một ngày, dẫn đến quá tải, làm không hết, phải đẩy qua ngày hôm sau.

 8. Làm việc đến nơi đến chốn, không làm nửa vời, giải quyết dứt điểm.

 9. Cập nhật kết quả công việc đã thực hiện vào cuối ngày. Sau đó, lên kế hoạch làm việc cho ngày hôm sau.

 10. Ứng dụng các phần mềm "to-do-list" trên smartphone để thuận tiện hơn.

Tác giả: NGUYỄN VÕ MINH TÂM (Chuyên gia Tâm lý-Hành vi)

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page