top of page

Chương trình 

COACHING HÀNH VI DÀNH CHO QUẢN LÝ

  • Đây là dự án đặc biệt, thường được triển khai sau khi Quý công ty đã hợp tác cùng TÂM TRÍ TÍN trong các chương trình huấn luyện liên quan đến “GẮN KẾT ĐỘI NGŨ – CAM KẾT ĐỒNG LÒNG”, “KHAI PHÁ SỨC MẠNH – ĐỘT PHÁ THÀNH CÔNG”, “NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH BUỔI HỌP HIỆU QUẢ”.

  • Dự án này liên quan đến việc đồng hành cùng một số Lãnh đạo, Quản lý cấp trung trong việc hoàn thiện một số hành vi then chốt, từ đó giúp nâng cao hiệu suất làm việc của bản thân, nâng cao tầm ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ, củng cố sức mạnh của văn hoá doanh nghiệp và giúp tổ chức phát triển bền vững.

  • Chúng tôi ứng dụng phương pháp “Executive Behavioral Coaching” của Marshall Goldsmith. Tuy nhiên, tuỳ bối cảnh của từng công ty, TÂM TRÍ TÍN sẽ đề xuất cách triển khai phù hợp.

2.png
Slide1.jpg
Slide2.jpg
Slide3.jpg
Slide4.jpg

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn. ​

bottom of page