top of page

CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN

​Master Trainer

Nguyen Vo Minh Tam_Profile 2022.jpg

Master Trainer & Consultant
NGUYỄN VÕ MINH TÂM

Chuyên gia Tâm Lý - Hành Vi
Chuyên gia Huấn Luyện Lãnh Đạo

 • Founder & CEO - Tâm Trí Tín Training & Consulting

 • Chuyên gia huấn luyện ứng dụng Tâm lý-Hành vi (CBT: Cognitive Behavioral Therapy) và Trí tuệ cảm xúc (EI: Emotional Intelligence)

 • Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện, với khả năng giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

 • Giám đốc triển khai các dự án tư vấn Doanh nghiệp: "Hoạch Định Chiến Lược" (Strategic Planning), "Lộ trình phát triển năng lực lãnh đạo" (Leadership Training Roadmap), "Thẻ điểm cân bằng" (Balanced Scorecard), "Văn hoá doanh nghiệp" (Corporate Culture) 

 CHỦ ĐỀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP 

​​

 1. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

 2. GẮN KẾT & KHAI PHÁ SỨC MẠNH ĐỘI NGŨ

 3. TRUYỀN TẢI CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI & VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

 4. KẾT HỢP TRAINING VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING 

 5. BUỔI KICK-OFF & TẠO ĐỘNG LỰC (MOTIVATION)

 6. CHINH PHỤC KỸ NĂNG TRÌNH BÀY

 7. ĐIỀU HÀNH BUỔI HỌP & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ HIỆU QUẢ

 8. COACHING KỸ NĂNG DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP CAO

 

 KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU 

 

LOGO KHACH HANG_UTD 1 JUNE 2022.jpg

VIDEO GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA

bottom of page