top of page

​CHƯƠNG TRÌNH

KHAI MỞ TƯ DUY - VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG

TP.HCM (Tháng 7/2019)

%C4%90%E1%BA%A3o%20V%C3%A0ng_edited.jpg

“KHAI MỞ TƯ DUY – VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG” là tên chương trình huấn luyện trong liên tục 2 ngày mà toàn thể Ban lãnh đạo, Quản lý và Nhân viên công ty Đảo Vàng đã tham gia rất hăng say.

Những giá trị và tư duy quan trọng giúp phát triển và thành công một cách bền vững được chia sẻ đến đội ngũ thông qua rất nhiều trải nghiệm tâm lý giàu cảm xúc. Trong một tổ chức, có những “tiếng nói chung” then chốt cần được đội ngũ thấu hiểu, đồng thuận và cam kết thực hiện. Chính sự kỷ luật đó giúp chúng ta cùng thành công! 

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn. ​

bottom of page