top of page

Chương Trình 

"THIẾT KẾ RIÊNG" THEO YÊU CẦU 

Tuỳ theo yêu cầu từ công ty, TÂM TRÍ TÍN sẽ xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp về nội dung và thời lượng tổ chức.

01

HUẤN LUYỆN TẬP TRUNG

QUẢN LÝ & NHÂN VIÊN

Chúng tôi chuyên sâu các chủ đề huấn luyện dưới đây:

 • Tạo động lực

 • Gắn kết đội ngũ

 • Khai phóng sức mạnh đội ngũ

 • Truyền tải các giá trị cốt lõi 

 • Xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Thời lượng chương trình: 1 buổi - 1 ngày - 2 ngày/lớp

Số lượng học viên: 50 - 100 người/lớp

02

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG

DÀNH RIÊNG​ CẤP QUẢN LÝ

Chúng tôi chuyên sâu các chủ đề huấn luyện dưới đây:

 • Kỹ năng điều hành buổi họp hiệu quả 

 • Kỹ năng đối thoại hiệu quả 

 • Kỹ năng làm chủ trí tuệ cảm xúc

 • ​Kỹ năng trình bày thuyết phục và cuốn hút

Thời lượng chương trình: 2 ngày/lớp

Số lượng học viên: 20 người/lớp

Đặc biệt: COACHING ĐỒNG HÀNH 1-1 CÙNG CHUYÊN GIA

03

CHƯƠNG TRÌNH KẾT HỢP

​TRAINING VÀO TEAMBUILDING

Chương trình thiết kế riêng phù hợp chủ đề Teambuilding của công ty:

 • Truyền tải giá trị cốt lõi

 • Gắn kết đội ngũ và tạo động lực

 • ​Truyền tải thông điệp trọng tâm trong năm

Thời lượng chương trình: 1 buổi/chương trình (3,5 - 4,0 tiếng)

Số lượng học viên: 50 - 1,000 người/chương trình (tuỳ quy mô)

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn. ​

bottom of page