top of page

CHƯƠNG TRÌNH 

TÔI LÀ ĐẠI SỨ TRUYỀN CẢM HỨNG

Toàn Quốc (Tháng 8 - Tháng 10/2019)

_edited.jpg

Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2019, chuỗi chương trình 30 lớp huấn luyện “TÔI LÀ ĐẠI SỨ TRUYỀN CẢM HỨNG” dành cho hệ thống cửa hàng PNJ trên toàn quốc đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham gia của toàn bộ cấp Quản lý và Nhân viên vùng Hồ Chí Minh-Đông Nam Bộ, Hà Nội, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Cần Thơ. 

Nội dung chương trình huấn luyện được thiết kế riêng cho PNJ, nhằm mục đích sâu sát nhất với thực tiễn đội ngũ và tình hình kinh doanh. Trong mỗi chương trình đều có sự tham gia sâu sát của đại diện Giám đốc các vùng miền. Điều này thể hiện sự quan tâm và đồng hành của Ban lãnh đạo đối với toàn thể đội ngũ.

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn. ​

bottom of page