top of page

CHƯƠNG TRÌNH TRAINING KẾT HỢP TEAMBUILDING

XÂY DỰNG VĂN HOÁ - HOÀN THIỆN TỔ CHỨC

Cửa Lò & Cam Ranh (Tháng 8 - Tháng 9/2019)

Hoàng Đức.png

Tập đoàn Dược phẩm Y tế HOÀNG ĐỨC là đối tác đặc biệt của TÂM TRÍ TÍN trong hơn 3 năm qua. Năm 2017 chuỗi chương trình huấn luyện “GẮN KẾT ĐỘI NGŨ – CAM KẾT ĐỒNG LÒNG” đã diễn ra 3 lớp tại TP.HCM và 1 lớp tại Hà Nội. Chuỗi chương trình này nhằm mục đích tạo động lực và gắn kết đội ngũ đồng lòng trong quá trình triển khai hệ thống Thẻ điểm cân bằng (BSC).

Bước sang năm 2018, chúng tôi đã kết hợp chương trình Training vào Teambuilding ở 2 đầu cầu: miền Bắc diễn ra tại Ninh Bình và miền Nam diễn ra tại Đà Lạt. Đến năm 2019, chuỗi sự kiện Training indoor tiếp tục được nâng cao nhằm hướng đến hoàn thiện Văn hoá doanh nghiệp và được Ban lãnh đạo đặt tên gọi “XÂY DỰNG VĂN HOÁ – HOÀN THIỆN TỔ CHỨC”, với đầu cầu Vinh và Nha Trang. Qua mỗi chương trình, “sắc đỏ” của HOÀNG ĐỨC lại đông hơn, gắn kết hơn, mạnh mẽ hơn!

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn. ​

bottom of page