top of page
Search
 • admin

KỸ NĂNG GIAO VIỆC HIỆU QUẢ

Updated: Jan 19, 2020


Với vai trò một nhà quản lý, bạn không thể tự làm hết tất cả mọi việc. Khi đó, kỹ năng giao việc cho nhân viên là một phần không thể thiếu...


Bước 1: CHỌN NGƯỜI PHÙ HỢP

 • Đáp ứng năng lực?

 • Có đam mê / Thích làm việc đó?

 • Người đó phù hợp hoàn cảnh hoặc là phương án nhân sự tốt nhất hiện có?

Bước 2: CHỌN THỜI ĐIỂM PHÙ HỢP

 • Tâm trạng đang ổn hay đang căng thẳng, buồn phiền, mệt mỏi?

 • Có thể thuận tiện để chú tâm trao đổi?

Bước 3: CHỌN KHÔNG GIAN PHÙ HỢP

 • Nơi đó có đang quá ồn ào, nóng bức, quá đông người?

Bước 4: LÀM RÕ CÔNG VIỆC

 • Làm rõ bối cảnh, nội dung công việc?

 • Làm rõ nguồn lực cho phép?

Bước 5: LÀM RÕ KỲ VỌNG

 • Làm rõ mục tiêu cần đạt, kết quả đầu ra?

Bước 6: KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN 

 • Người đó cần xác nhận lại những gì mình được yêu cầu?

Bước 7: HƯỚNG DẪN SƠ BỘ CÁCH LÀM

 • Nếu cần thiết!

Bước 8: ĐỘNG VIÊN TINH THẦN

 • Động viên và thể hiện niềm tin người đó có thể hoàn thành tốt công việc?

Bước 9: NHẮC LẠI MỤC TIÊU & THỜI HẠN

 • Nhắc lại một lần nữa những mục tiêu chính yêu cầu cho người đó?

 • Nhắc lại các hạn chót phải hoàn thành (deadline)?

Bước 10: YÊU CẦU TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH

 • Người đó trình bày kế hoạch, lộ trình thực hiện bằng miệng hoặc bằng văn bản (tùy theo mức độ phức tạp, tầm quan trọng, tính khẩn cấp của công việc)?

Bước 11: GIÁM SÁT & HỖ TRỢ

 • Tự mình hoặc cử người theo dõi, giám sát, chấn chỉnh, nhắc nhở, hỗ trợ khi cần?

Bước 12: ĐÁNH GIÁ, GHI NHẬN & KHEN THƯỞNG

 • Kiểm tra, đánh giá kết quả?

 • Ghi nhận, khen thưởng, kỷ luật?

Tác giả: NGUYỄN VÕ MINH TÂM (Chuyên gia Tâm lý-Hành vi)

46 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page