top of page
Search
 • Writer's pictureAdmin

NHÀ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TỒN


Có lẽ bất kỳ nhà lãnh đạo nào cùng mong muốn xây dựng một tổ chức hiệu quả, phát triển bền vững và trường tồn. Để làm được điều đó, nhà lãnh đạo cần hình dung cụ thể con đường. Dưới đây là MÔ HÌNH NHÀ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TỒN "7R", được Công ty Đào tạo & Tư vấn TÂM TRÍ TÍN xây dựng dựa trên 3 cuốn sách nổi tiếng:

 1. Sách: "5 Cấp độ lãnh đạo" của John Maxwell

 2. Sách: "Từ tốt đến vĩ đại" của Jim Collins

 3. Sách: "Vĩ đại do lựa chọn" của Jim Collins  

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ  


Anh/Chị có thực thi hiệu quả những vấn đề trọng tâm sau đây cho cấp dưới trực tiếp/nhân sự chủ chốt của mình chưa? Hãy tự đánh giá:

 1. Trung bình/ Ít khi

 2. Khá/ Thỉnh thoảng

 3. Tốt/ Thường xuyên

 4. Rất tốt/ Hiệu quả

 

1. Responsibility: Công việc

 • Làm rõ 3 cột trụ trong công viêc: trách nhiệm - quyền hạn - quyền lợi?

 • Hướng dẫn làm tốt chuyên môn: bản giao việc, quy trình, công cụ, phối hợp với ai?

 • Hướng dẫn làm tốt công việc: planning/to-do-list, reporting, meeting, feedback?

2. Relationship: Con người

 • Quan tâm đến background cá nhân và gia đình, chia sẻ trong phạm vi chừng mực phù hợp?

 • Lắng nghe, động viên, khích lệ, khen ngợi kịp thời?

 • Hành xử tử tế, chân thành, hợp tình hợp lý?

3. Result: Kết quả

 • Thực thi hiệu quả 4 cột trụ: mục tiêu, đo lường, scoreboard, tạo nhịp điệu trách nhiệm?

 • Thực thi hiệu quả: reward & recognition?

 • Cải tiến phương pháp làm, ứng dụng công nghệ/công cụ để cải tiến và nâng cao hiệu quả?

4. Raise: Năng lực

 • Thấu hiểu đội ngũ: điểm mạnh, điểm yếu, tính cách, mục tiêu?

 • Lên kế hoạch phát triển phù hợp, feedback & coaching on-the-job?

 • Sắp xếp mảnh ghép phù hợp, hợp lực/liên minh hiệu quả?

5. Role model: Hình mẫu

 • Truyền thông rõ ràng và nhất quán triết lý kinh doanh, các giá trị cốt lõi?

 • Làm gương, đặt “cái tâm”, truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng tích cực?

 • Duy trì tính kỷ luật và văn hoá tích cực, hiệu quả?

6. Run: Hệ thống

 • Chuẩn hoá hệ thống, quy trình, quy định (ngắn gọn, dễ hiểu, hiệu quả, sát thực tiễn), không phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố con người?

 • Tập trung phát triển các năng lực cốt lõi, lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Đồng thời, luôn chuyển đổi phù hợp với thực tiễn?

 • Không ngừng nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu và tổng giá trị cảm nhận nơi khách hàng?

7. Replace: Kế thừa

 • Xây dựng chiến lược dài hạn và định hướng phát triển bền vững?

 • Phát triển năng lực đội ngũ quản lý cấp trung / đội ngũ tiếp nối?

 • Thực hiện lộ trình kế thừa CEO / 1 người thay thế mình?

Tác giả: NGUYỄN VÕ MINH TÂM (Chuyên gia Tâm lý-Hành vi)

110 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page